Kdo jsou vodní lidé

Utajená mezinárodně organizovaná komunita, žijící po celé planetě, jejich počet se odhaduje na 4 % populace. Přírodních divoce žijících vodníků je už jen pár, díky dotacím působí ve vybraných rybnících a řekách. Naprostá většina populace žije nenápadně mezi suchými lidmi. Větší vodní populace se předpokládá jen v určitých oblastech oceánů, mořští vodníci jsou ostatními vodními lidmi považováni za nekulturní, často migrující a celkově méně hodnotné.

Biologicky jsou identičtí s homo sapiens sapiens, pouze díky odlišné struktuře hemoglobinu disponují schopností dýchat vodu. Morfologicky jsou od suchých lidi nerozeznatelní.

Demograficky a profesně kopírují většinovou populaci, ve zvýšené míře vykonávají vodohospodářské pozice – správa vodních toků a přehrad, vodovody a kanalizace, obsadili většinu postů šéfů vodohospodářských odborů ministerstev. Ovládají některé lázeňské prameny a obchodují s balenou vodou. Jsou neprávem podezříváni z podpory stavby kanálu Odra Labe Dunaj, za kterým však stojí betonová lobby, zatímco vodníci tvrdí, že to je úplná pitomost.

Zvyky a obyčeje jsou na ústupu, zejména mladá generace přejala moderní způsob života, sex neprovozují v tůních nýbrž v bazénech, místo tradičních akvarijních rybek se léčí farmaky, klasické drogy typu kapradur vyměnili za fetování chlóru z vodovodů. Vodníci se téměř úplně vyrovnali s neblahým dědictvím minulosti a topí už jen zcela výjimečně. Lapání dušiček je považováno za společensky nepřijatelné, neboť to kazí image celé komunitě. S dušičkami v hrníčcích obchodují už jen veksláci.

Většinovým náboženstvím vodníků je tzv. pravé křesťanství, jako svého spasitele neuznávají Ježíše, nýbrž Jana Křtitele, který používal devítiminutový test vodou jako zkoušku pravého vodnictví. Dle vodnické historie jim bylo křesťanství zcizeno katolickou církví v pátém století za císaře Konstantina, z Bible bylo odstraněno Evangelium mnohosti a vodníci byli téměř vyhubeni. Za jeden z důkazů vodnického původu křesťanství považují Mojžíše, který převedl Izraelity napříč Rákosovým mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili.

Organizačně podléhá česká Velká rada vedení Druhohorní aliance, která má svého zástupce v globální struktuře v tichomořském Atolu. Momentálním předsedou české Velké rady je Hubert Vydra.