Dopisy vojáků z fronty jsou připomínkou válek, v nichž Američané bojovali v letech 1861 až 1991. Americký dokument

Dopisy, které posílají vojáci domů z fronty, jsou svéráznou kronikou bojů i obrazem duševního a fyzického stavu mužů, vystavených nebezpečí zranění a smrti i depresím a stesku po domově. Autentické dopisy, jejichž texty jsou ilustrovány archivními záběry z bojišť, připomínají válečné konflikty, v nichž američtí vojáci bojovali v letech 1861 až 1991. S nevšední působivostí tak před námi ožívají scény z války Severu proti Jihu, obou světových válek, z Koreje, Vietnamu i Kuvajtu.

Napište nám