Vystřídají ve XXI. století duchovní nauky exaktní vědu?
Připravila L. Jírová.

Skončilo století techniky, které pro lidstvo tolik znamenalo. Jak se bude jmenovat století nové? Někteří myslitelé se domnívají, že se člověk znovu obrátí do sebe a začne hledat své vlastní hodnoty, vnitřní klid a mír. Bude se ptát, odkud přišel, kam jde a jaký je jeho úkol. Otevřou se duchovní otázky, které provokují lidstvo od pradávna. Úvahy nad existencí duše, její nesmrtelnosti i nad minulými a budoucími životy se u nás objevují už několik desetiletí. Ovládnou tedy okultní vědy nové století? Na odpověď si budeme muset počkat, ale už dnes víme, že existují skupiny lidí, které hledají neúnavně odpovědi na tyto otázky. Chtějí lépe poznat a pochopit sami sebe, svoje tělo, mysl i duši, naučit se komunikovat se svým podvědomím a najít vnitřní klid a vyrovnanost. Mnohé věci, které film bude vyprávět se zdají nové, i když pro lidstvo vůbec novými nejsou. Většinou se jedná o poznatky staré tisíce let, které byly tradovány jako tajné učení, předávané jenom uvnitř určitých uzavřených skupin lidí. Někdo v nich nachází pomoc a dojde jejich prostřednictvím ke změně svého života, jiní vše považují za bohapusté šarlatánství. Pokusme se tedy nahlédnout do kuchyní tří pořadatelů takových seminářů a nabídnout ingredience stravitelné pro "netříděné" publikum.

Napište nám