Cestopisné deníky Čechů, kteří část svého života věnovali pomoci potřebným

Upoutávka

Upoutávka

Ve spolupráci České televize a České rozvojové agentury při MZV vznikla v letech 2013 až 2015 série 9 dokumentárních filmů o české rozvojové spolupráci realizované neziskovými organizacemi. Cílem dokumentární série je podat zprávu o způsobu života v ohrožených koutech světa a o možnostech, jak se lokální problémy řeší, prizmatem zkušenosti konkrétního člověka vyslaného na misi za české peníze.

Jednotlivé díly dokumentární série se liší jednak díky širokému spektru zemí s různými geopolitickými i kulturními specifiky, do kterých Česko svou pomoc vysílá formou mnoha projektů (od záchrany života po živelných katastrofách typu Filipíny přes stavbu vodovodů či škol, podporu místního podnikání a zemědělské činnosti až ke vzdělávacím programům), díky různým strategiím pomoci vysílajících organizací (jinak pracují „velkokapacitní“ neziskové organizace typu ADRA a jinak úzce zaměřené SIRIRI, zajímavé projekty vyvíjí též křesťanské organizace, vysoké školy nebo podnikatelské subjekty) a také díky osobnostním charakteristikám vybraného humanitárního pracovníka (určitě bude jiný přístup začátečníka a někoho, kdo je již na páté misi, jinak funguje člověk v terénu a jinak v koordinačně-úřední centrále).

Téma různorodým způsobem zprostředkuje autentické zážitky z exotických zemí, umožní poznat hlubší motivace pomáhajících osob, pochopit kořeny vleklých potíží, které dlouhodobě tíží tzv. třetí svět, a získat vhled do komplikované problematiky soužití Homo sapiens s modrou planetou skrze zachycené exemplární situace. V další rovině může série poodhalit i politické principy distribuce pomoci a mechanismus globálního pohybu peněz – spolu s humanitární pomocí na mezinárodní úrovni jdou často ruku v ruce i národní zájmy firem, které tak kolonizují svůj budoucí trh.

Současně je zajímavé stopovat skutečný cíl peněz, které posílají anonymní jednotlivci i z řad diváků veřejnoprávní televize na čísla kont nejčastěji při katastrofách a „zkontrolovat“ tak smysluplnost dopadu konkrétní charitativní práce. Můžeme si ověřit, jak podstatnou českou stopu zanechává naše 10 milionová populace ve světě, kde žije v tomto okamžiku 7 miliard lidí.

Režie jednotlivých dílů série se ujali absolventi Katedry dokumentární tvorby FAMU s již vyhraněným autorským rukopisem – Andrea Culková, Rozálie Kohoutová, Hana Nováková, Tomáš Potočný, Květa Přibylová, Alice Růžičková a Jan Šípek.