Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Pracovní právo upravuje společenské vztahy, které vznikají při práci, tedy určité opakující se činnosti. Tyto vztahy vznikají mezi dvěma účastníky a vymezují práva a povinnosti obou subjektů. Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právník vysvětlí, jaké jsou náležitosti pracovní smlouvy a na co si má dát zaměstnanec pozor. Dozvíme se, jaká pravidla platí ve zkušební době a jaké otázky jsou ze strany zaměstnavatele přípustné či nepřípustné. Výpověď ze strany zaměstnavatele musí být písemná a musí obsahovat skutkové vymezení. Zmíníme možnost okamžité výpovědi ze strany zaměstnance, ale i to, že v některých situacích platí zákaz výpovědi.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD