Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Dědit lze ze závěti nebo ze zákona. Jak však napsat závěť a za jakých okolností lze potomka vydědit? Nepominutelný dědic má nárok na povinný díl, který je podle nového občanského zákoníku menší než v předchozí právní úpravě. Podíváme se, jak v dědickém řízení postupovat. Vysvětlíme, jaká je úloha notáře. Nový občanský zákoník zavádí v dědickém právu řadu nových pojmů, například odkaz, podmínky dědictví, dědická smlouva. Také rozšiřuje okruh dědiců na vzdálenější příbuzné, až na šest dědických tříd. Existuje centrální registr závětí a listin o vydědění. Notář do něj informaci o závěti vloží. Dědic tak nemůže po úmrtí zůstavitele závěť v jeho neprospěch zničit.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD