Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Chráněná je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít rozhodnutí člověka žít podle svého. Tento díl cyklu pojednává o ochraně jména, podoby člověka, písemností obrazových a zvukových nahrávek osobní povahy, které lze použít jen se souhlasem člověka. Existují ovšem výjimky. Jakým způsobem může být nakládáno s osobními údaji? Nikdo nesmí zasáhnout do integrity člověka bez jeho souhlasu. To se týká i postmortální ochrany osobnosti. Nově je nutný souhlas s pitvou. Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD