Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Každodenní život přináší nepřeberné množství situací, při kterých můžeme utrpět újmu, ať už majetkovou, tedy škodu, nebo újmu nemajetkovou. Seznámíme se s právy v případě nám způsobené škody i s tím, co vše lze odškodnit a za jakých podmínek. Bude řeč i o prevenční povinnosti. To znamená, chovat se tak, aby škoda nebyla způsobena. Dozvíme se, kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou dětmi, zvířaty nebo za škodu způsobenou vadou výrobku či za zničená nebo ztracená zavazadla při cestování. Nový občanský zákoník v některých případech nepohlíží na živé zvíře jako na věc. Proto ten, kdo zraní zvíře, musí nově hradit léčebné výlohy a počítá se i s citovou újmou.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD