Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Občanské soudní řízení je postup rozhodujícího orgánu, účastníků řízení a dalších zúčastněných subjektů při projednávání a rozhodování soukromoprávních sporů a jiných právních věcí. Dozvíme se, co musí obsahovat žaloba, kdo jsou účastníci civilního procesu a jaké jsou jejich role a povinnosti. V kreslené soudní síni zjistíme, jak probíhá občanské soudní řízení. Právníci upozorňují mimo jiné na zásadu, že soud důkazy nevyhledává, důkazní břemeno je na straně žalobce. Svědek musí na rozdíl od žalobce a žalovaného vypovídat pravdivě. Zjistíme, co všechno může být důkazní materiál. Dále se dozvíme, jakou formou vynese soud rozsudek, kdy nabude právní moci a jaké jsou opravné prostředky.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD