Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Nejčastějším a nejdůležitějším právním důvodem vzniku závazků jsou smlouvy. Seznámíme se s podstatnými složkami smluv. Jsou to ty, bez kterých by smlouva nebyla identifikována. Kupní smlouva musí obsahovat: kdo, komu, co a za kolik prodává. U darovací smlouvy je nutný souhlas obou stran. Vrácení daru je možné při hrubém porušení dobrých mravů, třeba odmítnutí pomoci ve stáří nebo v nemoci. Právník seznámí diváka s četnými novinkami, které v oblasti závazkového práva nový občanský zákoník přináší. Budeme hovořit o nájemním právu, oblasti spotřebitelských smluv i o odškodnění za zkaženou dovolenou.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD