Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo být manželství uzavřeno? Seznámíme se se základními právy a povinnostmi při uspokojování potřeb rodiny, s pravidly týkajícími se společného jmění manželů a s nutností úpravy poměrů nezletilých dětí. Probereme smlouvy o vypořádání majetkových vztahů ještě před rozvodem. Zmíníme registrované partnerství a změny, které přináší nový občanský zákoník v možnostech osvojení a pěstounské péče.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD