Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Základní lidská a občanská práva jsou zejména práva sociální, právo na vzdělání a na zdravotní péči. Stát zajišťuje občanovi bezpečnost a právní ochranu. Občan má právo na informace z veřejných státních úřadů a institucí, z obecní a státní správy. Občan má právo sdružovat se v politických a nepolitických organizacích. Má právo vycestovat z ČR a pobývat v jiných zemích. Stát má povinnost pomáhat svým občanům v zahraničí, zejména pokud je tam potkají potíže, které nejsou schopni vlastními silami vyřešit. Občan má vůči státu ovšem také jisté povinnosti. Je povinen dodržovat zákony, platit daně a zákonem dané platby (např. sociální a zdravotní pojištění, poplatky za služby veřejné správy a státních úřadů) a brannou povinnost.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD