Bleděmodrý svět

Příběh jednoho obyvatele Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách.