Dokumentární film L. Rakušanové a J. Krejčíka o propasti, která ve zdravotnictví zeje mezi teorií a praxí.

České zdravotnictví trpí schizofrenií: zdravotní péče včetně operací je sice hrazena ze zdravotního pojištění, ale pokud se nejedná o akutní případy, čeká se v pořadníku na operační stůl třeba i celá léta. Přednostně otevřou dveře do operačního sálu naproti tomu úplatky. Zdravotnictví je obor, ve kterém je podle průzkumů veřejného mínění korupce masivně rozšířena.

Dokument mapuje, proč je tak obtížné vzdát se z komunismu tradovaného mýtu o "bezplatné zdravotní péči".

Mnozí jsou přesvědčeni, že kdyby se to podařilo, dalo by se s korupcí ve zdravotnictví skoncovat stejně rychle jako vymizelo po listopadu 1989 podplácení prodavačů poté, co se naplnily regály zbožím.

Se stanovením výkonů, hrazených z pokladny, má ovšem potíže téměř každá evropská země: Lze v medicíně zdánlivě neomezených možností dnes vůbec definovat "standardní" lékařskou péči a nedostat se přitom do konfliktu s lidským právem na adekvátní ošetření? Důraz se tedy klade na osvětu s cílem probudit v lidech vědomí vlastní odpovědnosti za své zdraví. Jak se tohle ale daří v zemi, kde se osobní odpovědnost desetiletí nenosila?

Film osvětluje nejen tyto souvislosti, nýbrž rovněž se ptá, zda jde do zdravotnictví opravdu málo peněz, anebo zda nejsou efektivně využívány? Faktem je, že se o snížení počtu nemocnic bezúspěšně snažili snad všichni ministři zdravotnictví, kteří se v tomto křesle vystřídali. Kromě toho ustrnula privatizace nemocnic v půli cesty a ta zařízení, která se změnami nespěchala, mají dnes své jisté.

Odvážné reformě zdravotnického systému se ČR nicméně nevyhne. Čím později k ní dojde, tím hůř pro všechny.

Napište nám