Dokument L. Rakušanové a J. Krejčíka ml. o daních, moci peněz, sociálních jistotách a životě na dluh.

Kam jdou peníze daňových poplatníků? Ačkoliv se v ČR vystřídaly konzervativní a levicové vlády, daňové zatížení občanů a masivní přerozdělování daní ze strany státu se nezměnilo. Snižovaly se pouze daně právnických osob. Očekávaný efekt se však zřejmě nedostavil: navzdory relativně vysokým investicím rostou státní pokladně místo zdrojů spíše výdaje. Vláda dává lidem evidentně víc, než si může dovolit, ale přesto není de facto nikdo spokojen: důchodci si stěžují na nízké důchody, nezaměstnaní na malé dávky, učitelé a lékaři na ubohé platy.

V rozpočtu převažují tzv. mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje: přestal být nástrojem ekonomické politiky a stal se "mlýnkem pro potřebné". Navíc je v posledních letech tak dynamicky deficitní, až je třeba se ptát, proč se vůbec nějaký rozpočet ještě sestavuje, když stejně není dodržován?

Sociální politika potřebuje zásadní reformu, ke které nemá očividně nikdo odvahu. Kromě politiků nemají do změn chuť ani lidé, volající po "sociálních jistotách". Jsou to ovšem oni sami, kteří to všechno platí. Jim bude předložen i závěrečný účet.

Napište nám