Stalo se...

Jiří Podlipný uvádí neskutečnou mozaiku skutečných výroků a událostí.