Koldům v Litvínově – poslední půlstoletí našich dějin pod jednou střechou. Scénář a režie A. Prenghyová

Kolektivní dům v Litvínově, který byl postavený před více než 50 lety, je možné vnímat nejen jako projev dobové politické ideologie komunistického režimu, ale také jako snahu o naplnění novodobé lidské touhy po ideálním soužití sobě rovných občanů osvobozených od společenské hierarchie. Mladá režisérka Andrea Prenghyová se rozhodla natočit film o historii, přítomnosti a možné budoucnosti tzv. Koldomu neboli místa, jehož život je svědectvím o životě jednoho ideálu. Aktéři filmu neboli tzv. „koldomáci“ nás tak provázejí „domem historie“, který obsahuje „patra“ kolektivní euforie i deziluze a odosobnění a také „podlaží“ porevolučního období, které je se svými principy trhu a demokracie prověrkou autentické vůle žít svůj život také s ostatními a pro ostatní. Z příběhů, situací a vzpomínek osobní i společenské povahy tak vyplývá situačně dokumentární verze toho, co nás spojovalo v minulosti, co nás sjednocuje dnes a jak bychom mohli žít spolu v budoucnosti.

Napište nám