S Danielem Hermanem po jeruzalémských památkách starozákonních příběhů.

Křesťanství je svými kořeny hluboce zakotveno už ve Starém Zákoně. Příběhy mnoha postav této posvátné knihy předznamenávají události, se kterými se setkáváme v textech Nového zákona – v křesťanské části bible. Život celé řady z nich byl alespoň z části spojen se starobylým městem Jeruzalémem. V jeho ulicích je možné dodnes nacházet stopy, které odkazují k životům a působení dávných Božích svědků. Některými z těchto pozoruhodných míst nás provede Daniel Herman.

Napište nám