Přímý přenos z katedrály sv. Víta s projevem Václava Havla.

Na Pražském hradě se koná letos naposled setkání politiků, filosofů a teologů v rámci akce Forum 2000. Každoročně patří k této konferenci také multireligiósní setkání představitelů světových náboženství. V současné světové situaci, kdy někteří hovoří o možném konfliktu islámu s křesťanským náboženstvím, důležitost tohoto pravidelného setkání nabývá na závažnosti. Jednotliví teologové chtějí vztyčit společně symbol možného dialogu různých náboženství, v závěru pak president Václav Havel přednese výzvu ke všem náboženstvím světa, aby pochopily tuto situaci jako šanci jednoznačně vyjevit pokojnou podstatu všech opravdových a tradicí osvědčených náboženství. Česká televize se proto rozhodla operativně zařadit přímý přenos tohoto setkání do svého prgramu. Přímý přenos připravili V.Kořínek, M.Otřísal, režie Jan Brichcín.

Napište nám