O seriálu

Za poněkud legračním vzezřením tučňáků se skrývá neobyčejná povaha. Tito odvážní ptáci musejí vychovávat svá mláďata v těch nejdrsnějších podmínkách, jaké si lze představit. Aby rodiče tučňáka císařského mohli přivést na svět mládě, museli přejít zamrzlé moře a vzdorovat prudkým vichřicím. Stejně oddanými rodiči jsou i tučňáci Humboldtovi. Mezi celou řadou úkolů, které musejí splnit, je i ochrana mláďat před spalujícím sluncem. Tučňáci skalní zase vychovávají své mladé v bouřlivých vodách jižního Atlantiku. Žádný jiný tučňák není tak odvážný a statečný. Strastiplné úsilí tučňáků končí, teprve když se mláďata ponoří do vod oceánu.

Na 50 maskovaných kamer

Maskované kamery sledovaly život v koloniích tučňáků císařských, skalních a Humboldtových. Pomohou vám sledovat jejich osudy od ledových polí Antarktidy po spalující tropy. Během natáčení seriálu se na 50 robotických zařízení stalo součástí života tučňáků a byly svědkem celé řady událostí, které před nimi ještě nikdo nenatočil. Tučňáci je přijali za své, a dokonce dokázaly vyvolat projevy žárlivosti.