Čeští evangelíci ve Velkém Peregu v Rumunsku. Režie P. Kolínský a Z. Patočka

Skupina reformovaných evangelíků, potomků českých a moravských emigrantů, žije i ve vesnici Velký Pereg v Rumunsku poblíž maďarských hranic. Ve vesnici žijí vedle sebe příslušníci mnoha národností a různých náboženských směrů. Jsou zde čtyři kostely a pátý se staví. Výraznou osobností místní komunity je bratr Jaroslav Kalousek. Po revoluci a rozpadu družstva začal sám se synem hospodařit a postupně vybudoval velký statek. Současně se připravoval i na teologickou dráhu. V roce 2007 byl ordinován na presbytera. „Potulný kazatel“ Petr Brodský navštívil velkoperecký evangelický sbor v době konfirmace. Nadějí místního evangelického sboru je, jako všude, mládež.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD HD