Komunita potomků českých evangelických emigrantů v Srbsku. Režie P. Kolínský a Z. Patočka

Jedním z míst, která pravidelně navštěvuje kazatel Českobratrské církve evangelické Petr Brodský je Veliko Srediště v Srbsku. Nevelká hrstka česky mluvících evangelíků žije dojemně semknutá okolo místního sboru. Jeho členové ale stárnou. Mladí se odstěhovali do měst, kde mají větší možnost vzdělání i nalezení pracovních příležitostí. Určitou nadějí pro ty, kteří si chtějí udržet tradice a jazyk svých předků, je ekumenická spolupráce s nedalekou římskokatolickou farností a českými spolky z okolí. Vztah ke staré vlasti je stále silný.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD HD