Pozvánka na výstavu, kterou zaštítili představitelé pěti evropských států a Rada Evropy, a která se už nikdy, s ohledem na zranitelnost vystavených předmětů, nebude opakovat.
Připravili J. Boněk a J. Nekvasil.

Jedinečná příležitost. Tak lze charakterizovat možnost, kterou televizním dokumentaristům nabídli organizátoři unikátní výstavy, která po premiéře v Budapešti a několika dalších týdnech v Berlíně a Mannheimu byla převezena na velmi krátkou dobu i do Prahy. Je to výstava téměř 3000 originálů v pojistné hodnotě téměř 26 miliard Kč. Televizní dokument nebude vyprávět o výstavě jako takové, jeho cílem bylo představit divákům panovnické symboly, iluminované rukopisy, liturgické náčiní a další umělecké předměty v pohledech a detailech, které na výstavě většinou uniknou pozornosti.

Napište nám