Poetická reflexe vnitřního světa dítěte, které náhle odkrývá osudový moment svého života.
Hrají: B. Hyclová, V. Tureková, J. Vondráček, M. Czertézny, E. Tauchenová a další. Kamera T. Sysel. Scénář a režie M. Fornayová.

Krátký film debutující režisérky Miry Fornayové vznikal jako absolventský film na pražské FAMU pod vedením režiséra Karla Kachyni a za koprodukční spolupráce České televize. Fornayová v něm navázala na své předcházející školní práce, které se soustavně zabývaly fantazií dětského světa, jeho vnímání času a představivostí.

Je to příběh dětské bytosti, malé Terezy, jejíž fragmentární dětský svět a čas zasahuje osudová událost ztráty otce. Banální motiv poranění kolena zřetězuje do souvislostí drobné útržky obrazů jejího každodenního světa a bolestných vjemů do panoramatického snového obrazu, který je nakonec její jedinou jistotou. Film je poetickou reflexí vnitřního světa dítěte, jemuž drobná každodenní událost odkrývá jiný osudový moment jeho života.

Napište nám