Výstava Český a slovenský exil 20. století v Domě umění města Brna.
Režie M. Růžička.

Ambiciózní projekt Český a slovenský exil 20. století si vytkl za úkol zmapovat prostřednictvím výstav a přidružených akcí problém českého a slovenského exilu. Vzhledem ke značnému časovému horizontu , do kterého jsou útěky a odchody velké části české i slovenské popiulace rozprostřeny, a také vzhledem k různosti pohnutek, které k emigracím vedly - není tato část naší historie ve své komplexnosti zmapována. O něco takového se chce pokusit právě projekt "Český a slovenský exil 20. století", který pořádá Společnost pro kulturu a dialog K 2001. Projekt je rozprostřen na léta 2003 - 2006 a zahrnuje výstavy, doprovodné publikace, rozhlasové pořady i přednáškový cyklus. Dokument České televize Útěky a odchody k těmto doprovodným pořadům také patří. Je z části průvodcem výstavou Český exil 20. století 1900-1958 v Domě umění města Brna a zároveň a především přináší řadu osobních svědectví významných osobností exilu, nebo jejich potomků. Z fotografií výstavních panelů tak vystupují konkrétní a poutavé osudy těch osobností , které z nejrůznějších důvodů opouštěly svou vlast, ale nikdy na ni nezapomněly a snažily se ze všech svých sil utvářet naše lepší dějiny.

Napište nám