Lidové vánoční pastýřské hry v podání Zuzany Lapčíkové, souboru Včelaran a jejich hostů.
Scénář Z. Lapčíková a R. Urban. Režie R. Urban.

Lidové vánoční pastorely se po staletí rozeznívají českým a moravským venkovem,

aby si lidé připomenuli zrození Spasitele, Ježíše Krista - ten dávný příběh, který po dva tisíce let rozechvívá naše srdce? Andělské zvěstování Panně Marii, cesta Josefa a Marie do Betléma ke sčítání lidu, která vyvrcholí porodem Ježíše v chlévě venkovské hospody, Kristova první noc v jesličkách, zrození hvězdy na noční obloze, jež má oznámit všemu lidu o Svaté noci, že se zrodil Spasitel, dary, které všichni přinášejí "děťátku" k jeslím, od těch nejchudších venkovanů až ke třem králům z Východu?

To vše je námětem pro nové televizní zpracování s názvem "Hore pastuši", které připravila cimbalistka a zpěvačka Zuzana Lapčíková. Tuto první dámu moravského folklóru známe z různých hudebních výletů, jak do oblasti jazzu, tak i vážné hudby. V tomto případě se však vrací k samotným kořenům moravské hudebnosti a snad i lidské hudebnosti vůbec. Ve svých úpravách nechává zaznít nejen hudbu ze starých pastýřských her, ale i melodie, které známe z prvních hudebních zápisů starověku. Nedílnou součástí inscenace Hore, pastuši je i Gloria ze Schreierovy pastorální mše, jež podobně jako "Hej, Mistře" Jakuba Jana Ryby v Čechách, rozeznívala na Moravě desítky kostelů v období adventu a zejména pak na Štědrý den.

Na samotné inscenaci je neobvyklé také to, že ji její tvůrci zasadili do reálného prostředí moravských vesnic z okolí Bílovic a Zlína, konkrétně do obcí Topolná a Zlámanec a jejich krásného okolí. Natáčelo se v interiérech památkově chráněných stavení, v jejich dvorech a stodolách. Nahrávku i samotné pastýřské hry vytvořili členové souboru Včelaran Zuzany Lapčíkové, děti ze jmenovaných vesnic a v rolích Tří králů se představí na koních skuteční králové z věhlasných moravských "Jízd králů".

V nahrávce, která byla pro pořad speciálně připravena a natočena, ale i v samotné inscenaci, se volně mísí tradice dávnověku s tradicemi současnými. Dávají nám tak nahlédnout do našeho archetypálního chování, do našich zvyků a tradic. Zároveň se tvůrci snažili v rámci české duchovní obnovy oslavit příchod Spasitele tak, abychom pochopili, jakou radost i důstojenství zažívali naši předkové s příchodem této významné křesťanské události.

Napište nám