Divadelní projekt nezaměstnaných matek samoživitelek, které se po mateřské dovolené snaží vrátit na pracovní trh.

Časosběrný dokument, jehož cílem je přiblížit divákům společenskou problematiku rovných příležitostí pro matky samoživitelky. Téma je slaďování rodinného a pracovního života při integraci této sociálně ohrožené skupiny na pracovní trh skrze autentické příběhy žen, které se ocitly v obtížné životní situaci. Skupina deseti žen je v rámci projektu zaměstnána na poloviční úvazek o.s. Tripitaka a společně s týmem profesionálních divadelních tvůrců vytváří v průběhu šesti měsíců divadelní inscenaci, jejíž scénář vychází z autentických životních příběhů aktérek projektu. Režisérka Iveta Grofová je autorkou snímku Až do města Aš, který byl za Slovenskou republiku nominovaný na Oscara.

Napište nám