Pátrejme po příbězích našich dědečků v časech první světové války. Prolog k novému dokumentárnímu cyklu České televize

Cyklus Raport o Velké válce je jedinečnou dokumentární kronikou. Je mozaikou ze zážitků českých vojáků, které spojuje účast v ničivém celosvětovém válečném konfliktu (1914–1918), jehož dozvuky ovlivnily chod celého 20. století. Českého odvedence sledujeme od prvních vražedných výstřelů v Sarajevu, při postupu v srbských horách, v pekle Haliče, za vysilujících italských ofenzív, nebo během strhující legionářské anabáze ruskou Sibiří. Hrdiny projektu budou naši pradědečkové, kteří tehdy na vlastní kůži zakoušeli nejrůznější vojnové hrůzy i drobné radosti na zemi, ve vzduchu, na moři i pod hladinou.

První díl Raportu o Velké válce bude netypický. Půjde vlastně o prolog k celému cyklu, pilotní díl bude koncipován především jako výzva k veřejnosti, protože právě na televizním divákovi záleží nejvíce. Divák poskytne televiznímu badatelskému týmu paměti svých dědečků, jejich fotografie a válečné suvenýry. V rámci cyklu se pak dokumentaristé spolu s historiky pokusí rozkrýt další souvislosti, které vyplývaly z účinkování konkrétních vojáků v bojích světové války.

Je až pozoruhodné, jak silné jsou některé rodinné legendy ve vztahu k první světové válce. Rodinná alba skrývají za pečlivě ochraňovanými podobenkami z doby, kdy fotografie byly vzácností. Mnohé příběhy daleko přesahují válečná léta. Vždyť třeba legionáři se vracejí strastiplnou cestou až dávno v časech první Republiky československé. Mnozí bojovníci války první pak prokazují svou odvahu i na bojištích druhé světové války. Nejeden z nich svou hrdinskou výjimečností rozhodl o často ne zcela jednoduchém osudu své rodiny v běhu dvacátého století.

Každý díl by měl na příběhu jedné rodiny prokázat – někdy až detektivním způsobem, jak pozoruhodné a státotvorné byly obyčejné osudy vojáků. Jejich uchopení logicky povede ke zjištění, že vlastně nebylo malých příběhů.

V pořadu budou využity dosud nezveřejněné fotografie ze soukromých archivů a unikátní filmové záběry. Využity budou dobové frontové písně, styl pořadu doprovodí originální grafika.

Televizní projekt Raport o Velké válce vzniká u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války. Je dluhem české dokumentaristiky lidem a událostem, na které se pozapomnělo.

Napište nám