Kdo byl generál Vlasov? Jaká byla jeho role v Pražském povstání? Vzpomínky českých pamětníků na květen 1945 odhalují tragický konec Andreje Vlasova a Ruské osvobozenecké armády. Unikátní odhalení a svědectví v dokumentu Aleše Koudely

Dokumentární film Vlasovci se věnuje jedné z nejkontroverznějších kapitol druhé světové války. Bývalý sovětský generál Andrej Andrejevič Vlasov sestavil pod patronátem hitlerovského Německa Ruskou osvobozeneckou armádu, aby svou vlast zbavil Stalina. Dokument je popisem jedinečného dramatu uvnitř celosvětového válečného požáru a předstupuje před diváka s ambicí nabídnout mu dosud neznámé příběhy, očitá svědectví českých pamětníků a unikátní archivní materiály.

Těžištěm dokumentu je především líčení posledních dnů Vlasovovy armády, které se odehrávaly na našem území. Zaměřuje se na účinkování Vlasovců na Pražském povstání v květnu 1945, jejich ústup od Prahy a tragické finále. Zaměří se také na hořký osud samotného generála Vlasova – jeho dramatické zajetí, inscenovaný soud a popravu.

Film hodlá konfrontovat tvrzení, která byla v minulosti předkládána oficiální ideologií, se skutečností a se zjištěnými fakty. Rozbíjí obvyklá černobílá klišé o druhé světové válce a snaží se o objektivní zhodnocení podílu Vlasovců na válečném dění i na záchraně Prahy za květnového povstání.

Napište nám