Nové objevy ve starém Egyptě

Dokument o nejvýznamnějších památkách středního Egypta a jejich záchraně