Lesk a bída země České

O vlivu médií na českou společnost aneb Jak změnila reklama české prostředí v devadesátých letech.
Připravili J. Keller a R. Sedláček.