Lesk a bída země České

Působení médií na českou společnost. Vzestupy a pády mediálních hvězd v posledních deseti letech.
Připravili J. Keller a R. Sedláček.