Richard Gere jako židovský král David v americkém historickém filmu.
Dále hrají: E. Woodward, A. Krigeová, D. Quilley, N. Buggy a další. Režie Bruce Beresford.

Král jménem David žil údajně v letech 1010-970 př. n. l. Je považován za zakladatele judsko-izraelského království. Pocházel z kmene Juda. Působil ve službách muže zvaného Saul. Po jeho smrti využil příznivé politické situace v Palestině ke sjednocení hebrejských kmenů. Po řadě válek, zejména proti Filištínům, založil větší státní útvar s centrem nejprve v Hebronu, posléze v Jeruzalémě. Již za jeho vlády však začaly vznikat rozpory mezi severní a jižní částí státu. Musel se s nimi potýkat i jeho následovník, kterým nebyl nikdo jiný než muž jménem Šalomoun. Tolik tedy píší dějiny a tvůrci amerického historického filmu Král David se pokusili věrně zachytit právě tento jejich úsek. Na počátku nalezne prorok Samuel mladého jinocha, syna pastýřova jménem David, ve kterém Bůh vidí příštího krále. Když David zvítězí nad Goliášem a strhne svou odvahou armádu k boji, všichni věří, že volba boží byla správná. Uplynou roky a David věnuje svou lásku Saulově dceři. Ta zůstává k jeho citu chladná a vidí v něm spíše vetřelce, který odstrčil jejího bratra. Nakonec i Saul se začne bát Davidovy slávy a moci válečníka...

Režisér Bruce Beresford obsadil do hlavní role dospělého Davida charismatického Richarda Gerea.

V dalších rolích se objeví Edward Woodward či Denis Quilley.

Napište nám