Portrét úspěšného olympionika v kanoistice ing. Josefa Holečka.

Zlatá medaile na OH v Helsinkách 1952 trať 1 km.

To je bilance jednoho z našich nejlepších kanoistů Ing. Josefa Holečka. Svou vrcholnou sportovní kariéru prožíval trochu ve stínu legendy československé atletiky Emila Zátopka. V letošním roce se dožil ve zdraví 80 let. Dva roky se štáb dokumentu setkával s Ing. Holečkem na jeho chatě na Orlíku a v jeho pražském bytě. Procházeli se Holešovickým přístavem, kde prožil dětství, po létech si zavzpomínali na sportovní zážitky ve Veslařském klubu Ohře v Lounech, na Císařské louce a v legendárním Klubu vodních sportů v Praze. "KVASU". Dokument je vzpomínkou na dobu, kdy naši kanoisté zvonili medailemi celému světu. A zároveň pocta k životnímu jubileu ing. Josefa Holečka.

Napište nám