O touze člověka proniknout do nepoznaných oblastí lidského života a o nebezpečí, které nás může na této cestě potkat.
Připravila S. Kabošová.

Podnětem k vytvoření dokumentárního filmu Šamani a Zjevení byla událost, která mohla skončit tragicky. 17.6.2001 bylo převezeno po požití čaje obsahujícího jed skopolamin do pražských nemocnic se známkami otravy třicet účastníků meditace vedené Petrem Chobotem. Petr Chobot byl vzat do vazby...Režisérka Svatava Kabošová ovšem ve svém filmu nejde cestou investigativní publicistiky. Nesnaží se odhalit pachatele, který dal do čaje byliny obsahující jed. Chce nalézt odpovědi zejména na otázky,které vyplývají z hladu současné společnosti po duchovních prožitcích přesahujících běžný, fádní, materialisticky pojatý způsob života.Touha po totálním osvobození se. Mladí lidé se často ve snaze nalézt hlubší odpovědi na otázky týkající se smyslu života uchylují k drogám. Často také hledají v náboženských směrech, které nejsou pro naši zeměpisnou šířku typické. Například v šamanismu. Kolik je ale v naší zemi skutečných šamanů? Snaha probudit v sobě citlivost pro jevy přesahující našich pět smyslů je v současné době módní. Kdekdo o sobě tvrdí, že má léčitelské schopnosti, vidí auru, umí čerpat energii z vesmíru...Magické rituály jsou lákavé. Je ale toto experimentování bezpečné? Nebo opravdu existují "duchovních pastí", ve kterých , pokud nejste veden zkušeným člověkem, můžete uvíznout. Existují temné síly, kterým můžete z neznalosti propadnout? Jaké s tím mají zkušenosti psychiatři? A lze vůbec rozpoznat, zda můj duchovní vůdce není jeden z těch, kteří své schopnosti používají k ovládání a zneužívání druhých lidí? Režisérka Svatava Kabošová se obrátila při hledání odpovědí i na křesťanské teology, ve snaze zjistit i to, proč je pro současného člověka křesťanství méně přitažlivé, než jiné náboženské směry.

Napište nám