Portrtét kanadského herce, který se nakonec stal velkou hvězdou hollywoodských komedií(Připoutejte se, prosím!, Bláznivá střela, Drákuloviny, Agent WC 40, Utopenec na útěku).

Upomeneme-li se na tři části Bláznivých střel, úspěšných policejních parodií, jimž přecházel televizní seriál Police Squad!, určitě si vybavíme poručíka Drebina, jehož tvář se nanejvýš zkroutí do pochybovačného šklebu, když se ohlíží, jaké maléry svým zmatkářstvím zase napáchal. Ztělesnil jej herec, jenž se stal vyhledávaným komikem vlastně až na stará kolena - Leslie Nielsen.

Leslie Nielsen se narodil 11. února 1926 v Kanadě, v horské krajině poblíž Saskatchewanu, kde jeho otec pracoval jako jízdní policista. Leslie se však nepotatil. Kupodivu studoval rozhlasové herectví, tedy především práci s hlasem - a v rádiu také začínal jako hlasatel, později uváděl písničkové pořady. Postupně se prosadil i na oblastním divadle a první úložky mu nabídla i začínající televize, od poloviny 50. let se ozývali i filmaři. Vesměs to ovšem byly role vážné, hrával tvrdé i jankovité chlapáky, které k úsměvu mívali pramálo důvodů. Některé jsme zahlédli v televizi - v Ovčáku, Pevnosti mrtvých, dokonce se mihnul i v Dobrodružství Poseidonu. Už se mu přehoupla padesátka, když v jeho kariéře konečně nastal zlom. Bratři Zuckerové mu svěřili jednu z hlavních rolí v parodii na katastrofické filmy Připoutejte se prosím (1980) - a ve stárnoucím muži, jemuž pozvolna šedivěla kštice, vyhmátli mimořádné komediální nadání. Pak následovaly již zmíněné Bláznivé střely a v rychlém sledu další parodie nejrůznějších žánrů, již mu psané přímo na tělo. Většinu z nich známe: Drákuloviny, Agenta WC 40, Pana Magora, Utopence na útěku. Jenže jejich nápaditost vysychala a Nielsenovy stále stejně budované postavy nudily, události, jimiž procházely, přestávaly bavit, ba se stávaly vulgárními a nevkusnými, jak dokládá třeba parodie na filmy z kosmu nazvaná téměř kubrickovsky 2001: Vesmírná prda.

Nielsenova kariéra se zřejmě nachýlila, ale i kdyby již nic kloudného nevytvořil, zůstává v paměti vděčných diváků, které ve svých nejlepších bláznivinách tak královsky bavil.

Napište nám