Záznam slavnostního koncertu z Dvořákovy síně Rudolfina v Praze k 75. výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A. Dvořák: Svatební košile.
Účinkují: Z. Kloubová-soprán, J. Březina-tenor, G. Beláček-bas, Kühnův smíšený sbor, sbormistr P. Kühn, SOČR řídí V. Válek. Režie A. Rezek.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) byl oficiálně založen v roce 1926, přesto jeho historie se prakticky datuje od počátku českého rozhlasového vysílání. Znamená to tedy, že bychom jeho skutečné zárodky museli hledat ve stanu ve Kbelích, což bylo ještě o tři roky dříve. Jeho letošní jubilejní 75. koncertní sezóna bude 2. října slavnostně zahájena v pražském Rudolfinu provedením kantáty pro sóla, sbor a orchestr Antonína Dvořáka na slova balady Karla Jaromíra Erbena Svatební košile. K rozhlasovým symfonikům se ještě přidruží Kühnův smíšený sbor a trojice sólistů: Zdena Kloubová-soprán, Jaroslav Březina-tenor a Gustav Beláček-bas. Během své existence si orchestr svou nápaditou dramaturgií a stále stoupající uměleckou úrovní vydobyl významné postavení, a stal se tak neodmyslitelnou součástí českého hudebního života i vítaným hostem zahraničních koncertních síních. V současné době patří mezi nejvýznamnější rozhlasové evropské orchestry, a to jak svou historickou existencí tak i vysokou kvalitou interpretačních výkonů. SOČR postupně dirigovala řada mezinárodně proslulých osobností, jako například Ch. Munch, F. Konwitschny, H. Scherchen, K. Masur, G. Rožděstvenskij, S. Baudo, Ch. Mackerras a V. Neumann. Své skladby s rozhlasovými symfoniky uvedli mj. A. Honegger, A. Chačaturjan a K. Penderecki. Umělecky závažná éra orchestru nastala v poválečných letech za krátkého působení Karla Ančerla, poté za dvacetileté spolupráce s Aloisem Klímou a v sedmdesátých letech za řízení Jaroslava Krombholce. Od roku 1985 stojí v čele orchestru šéfdirigent Vladimír Válek, pod jehož soustavným uměleckým vedením se těleso vypracovalo k vysoké profesionální úrovni. Vladimír Válek bude rovněž řídit provedení Dvořákovy kantáty Svatební košile.

Světová premiéra této skladby se konala za skladatelova života 28. března 1885 v Plzni a po provedení v Olomouci a v Praze zazněla 27. srpna 1885 na festivalu v Birminghamu s bouřlivým úspěchem, který jí otevřel cestu do celého světa.

Napište nám