Pomohly přežít tisícům řidičů a pilotů. Americký dokumentární film.

Havárie dopravního prostředku, v němž cestují lidé. Zlomky sekund rozhodujících o životě a smrti. Podstatou přežití či nepřežití je vyrovnání se se změnou rychlosti, ke které dochází při nárazu. Tělo má totiž tendenci pohybovat se, dokud do něčeho nenarazí...

Nárazové zkoušky se začaly prosazovat ve vojenském letectví na sklonku l. světové války. Ve třicátých letech se se prosadily i v automobilovém průmyslu. Novým

impulsem se pro ně stal další světový konflikt a v poválečných letech bouřlivý rozvoj

civilního i vojenského letectví. Nárazové zkoušky dneška jsou složitou vědecko-technickou disciplinou, bez níž je letecký i automobilový průmysl již nemyslitelný. Prvky pasivní bezpečnosti zachraňují tisíce životů.

Napište nám