Časosběrný dokument studentů FAMU Viktora Portela a Tomáše Polenského

Časosběrný dokument sleduje vznik inscenace Troilus a Kressida v režii Davida Radoka. Skrze osobu režiséra a vývoj několika klíčových scén je nahlíženo na celý tvůrčí proces vzniku inscenace – dokument ukazuje „jak se dělá divadlo“ a co všechno předchází tomu, než mohou diváci pohodlně usazeni v sedačkách shlédnout dílo klasického autora.

Vybrané scény sledujeme od první představy režiséra a jeho přípravy, až po výsledek s finálními kostýmy, scénografií a osvětlením při premiéře. Při zobrazení tvůrčího procesu se autoři dokumentu Viktor Portel a Tomáš Polenský zaměřili nejen na zkoušky s herci, ale i na to, co předchází a zůstává divákům skryto: například na schůzky režiséra s dramaturgem, scénografem, kostýmním návrhářem a hudebním skladatelem, tento motiv tvůrčího procesu je páteří celého filmu. Ze Shakespearova textu je cítit skepse, ztráta víry v moc rozumu a v platnost základních lidských hodnot, jak říká překladatel Jiří Josek: „Svět jeho hry je světem, ve kterém převládajícím dějem je nečinnost, ve kterém lidé nepoznávají své blízké ani sami sebe, neustále se hledají a předvádějí, protože nic neplatí, vše je pouze "jako" a nic nemá smysl. Hektor je schopen při debatě s odkazem na přírodní zákony rozumově zdůvodnit, proč je lepší vrátit Helenu, než ji za cenu tisíců padlých držet, a přece se nakonec sám přikloní k iracionalitě a ve jménu pochybné cti a slávy burcuje do nesmyslného sebevražedného boje.“

Kromě zachycení tvůrčího procesu při vzniku divadelní inscenace se dokumentaristé zaměřují na vztah Shakespearovy hry k současné společenské situaci, které také dominuje zvláštní apatie a řečeno slovy Václava Havla „blbá nálada“. Paralely k sedmému roku neúspěšného obléhání Tróje řeckými vojsky se nabízejí, protože srovnání s bilancí našeho dvacetiletého porevolučního snažení napadne člověka takřka automaticky. Paralelu filmaři hledají skrze rozhovor s režisérem Davidem Radokem v úvahách nad aktuálností celé inscenace a v jejím vztahu ke společenskému dění. Linie reflexe současnosti je hodnotnou nadstavbou pouhého záznamu vzniku inscenace a ukazuje divadlo jako svébytný způsob přemýšlení o dnešní době.

Shakespearova tragikomedie Troilus a Kressida vypráví o světě, v němž se rozpadají všechny lidské ctnosti, hodnoty a city. Všechen smysl lidské existence – uznávaný a vyznávaný – se proměňuje v nesmysl. Jako by nikdo nevěděl proč, jako by nikdo nebyl schopen zastavit rozpad světa. Shakespearovo dílo nabývá dnes na nečekané síle a v Davidu Radokovi nachází vynikajícího tvůrce. V pozoruhodné inscenaci ND účinkují: Jan Dolanský, Kateřina Winterová, David Matásek, Karel Dobrý, Alois Švehlík, František Němec, Jan Hartl, Petr Motloch, Sabina Králová, Petra Špalková, Vladimír Beneš, Oldřich Vlček, Martin Pechlát, Jan Bidlas, Petr Pelzer, Martin Hofmann, Jiří Černý a Vladimír Javorský.

David Radok je českošvédský divadelní režisér, syn Alfréda Radoka. V Národním divadle již inscenoval opery Vojcek, Kouzelná flétna, Don Giovanni, Lady Macbeth Mcenského újezdu. V divadle Archa režíroval Havlovo Odcházení. V otáčivém hledišti v Českém Krumlově uvedl Shakespearovu komedii Jak se vám líbí.

Napište nám