Vášeň jeho život započala i ukončila. Životopisné drama věnované kubánskému disidentskému spisovateli Reinaldu Arenasovi, oceněné na MFF v Benátkách.
Hrají: J. Bardem, O. Martinez, A. Di Stefano, J. Depp a další. Režie Julian Schnabel.

Spisovatel Reinaldo Arenas se narodil na Kubě roku 1943 a prošel s ní dlouhé období převratných změn, kterými byla kubánská společnost v druhé polovině 20. století zasažena. Jako homosexuál, který se svou orientací nikterak netajil, stejně jako svým odporem k vládnoucímu castrovskému režimu byl řadu let pronásledován, na několik let i uvězněn a v roce 1980 emigroval do USA, kde o deset let později, již v pokročilém stadiu AIDS, spáchal sebevraždu. Jeho osudy jsou ve snímku neustále těsně propojeny s osudy "Ostrova svobody", který mu byl sice domovem, přesto z něj nakonec musel odejít. Tamější společenské podmínky mu totiž naprosto neumožňovaly žít podle vlastního zaměření, vyznání a svědomí. Arenasův život byl přesto svobodný, ačkoliv ho kvůli tomu režim perzekuoval, a velmi přesvědčivě tak dokládá tezi, že svoboda je v každém z nás a záleží opět jen na nás, jestli si ji necháme vzít.

Americký režisér a malíř Julian Schnabel se úspěšně etabloval ve filmařských kruzích již svým debutem z roku 1996 Basquiat, jež byl rovněž biografickým snímkem o originálním malíři, a filmem Než se setmí na tento úspěch velmi zdařile navazuje. Nemalou zásluhu na tom má i představitel hlavní role, španělský herec Javier Bardem, který za excelentní ztvárnění výjimečného spisovatele a člověka Arenase získal řadu cen a byl za svůj výkon nominován na Zlatý glóbus i Oscara.

Napište nám