Filmová procházka pláží Černého moře.
Režie V. Manskij

Světoznámý ruský režisér Vitalij Manskij je autorem mnoha dokumentárních analýz, úvah a fresek, jakými jsou například díla: „Soukromé kroniky. Monolog“ (1999) anebo „Rudí carové. Prezidenti Ruska“ (2001). V souvislosti s rusko-německou filmovou procházkou „Broadway – Černé moře“ (2002), na němž se koprodukčně podílela i Česká televize, se nechal Manskij inspirovat pláží u Černého moře, které se říká „Broadway“, a která je místem „představení“ lidských příběhů, jejichž aktéři se ve filmu v různé míře tělesně i duševně odhalují. V oparu bezstarostné letní nálady se zde potkáváme s politickými i ekonomickými uprchlíky, s provozovateli atrakcí, s turisty, s prodavači či s vojáky, stáváme se svědky porodu ve vlnách moře. Procházíme se spolu s autory místem, na němž vždy během několika letních měsíců vyroste městečko stanů, stánků, aut a písečných uliček neboli městečko, které po určitou dobu vytvářejí lidé pocházející z nejrůznějších národnostních, sociálních a generačních kontextů…

Režie V. Manskij

Napište nám