Portrét světoznámého zakladatele moderního chovu ryb Josefa Šusty.

Rybníkářství a chov ryb má u nás, zejména v jižních Čechách, staletou tradici. Na jeho rozvoji se v průběhu věků podílela řada významných osobností, jejichž zásluhou byly přeměněny rozsáhlé jihočeské mokřiny v kultivovanou krásnou krajinu, jíž vévodí nespočetné hladiny velkých i menších rybníků a důmyslná síť vodních soustav. Chov ryb odedávna přinášel zdejším panstvím a městům značný finanční přínos. Avšak teprve od konce 19. století byl postaven na vědeckých základech. Zasloužil se o to celým svým dílem hydrobiolog a ředitel Schwarzenberského rybníkářského panství Josef Šusta. O něm i o jeho dnešních pokračovatelích vypráví tento dokumentární film.

Napište nám