Vyhlášení a slavnostní udílení cen za dokumentární filmovou tvorbu.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

Vychází z toho, že dokumentární filmy jsou především výsostná umělecká díla. S tím úzce souvisí významnost témat, kterým se věnují.

Celý festival je artefaktem, který s hravostí vybízí k promýšlení světa z nejrůznějších perspektiv. Nepřejímá běžné festivalové modely ani rutinní pragmatismus při programování. Jihlava vzdává hold odvaze a risku.

Moderátoři Jiří Havelka a Ondřej Cihlař uvádějí přenos slavnostního předávání výročních cen za dokumentární filmy.

Napište nám