Zpívání u Bolka

Recitál jedné z našich nejlepších bluegrassových skupin.
Režie V. Fatka.