Dokumentární film připomínající genocidu v Arménii v roce 1915, kdy Turci vyvraždili přes milion Arménů.

Koprodukční dokumentární film režiséra Martina Mahdala se po sto letech vrací k událostem, které měly být navždy zapomenuty. Tehdy, v roce 1915 došlo k systematickému vyvražďování obyvatel Arménie. Ti, jimž se podařilo uniknout, se rozptýlili po celém světě jako emigranti, ostatním hrozilo poturčení. Dodnes nebyl tento zločin některými státy uznán jako genocida.

Autor se vydal po jejích stopách přímo do Arménie, kde kontaktoval řadu pamětníků a historiků a navštívil autentická místa masakrů. Hledání stop vychází z faktu, že Hakob Asatriyan, Armén žijící v Praze, nedávno objevil a na vlastní náklady znovu vydal knihu českého cestovatele Karla Hansy z roku 1925, v níž zapomenutý cestovatel popisuje události (a ilustruje to mnohými dokumenty a fotografiemi), které zažil na území bývalé Arménie – genocidu arménského národa. Z pátrání po osudech cestovatele Hansy se rozvíjí příběh genocidy jako takové, jejíž následky jsou zřetelné dodnes.

Téma je stále velmi aktuální, neboť jde nejen o připomenutí stého výročí obrovské lidské tragédie, ale zároveň o hledání cesty, jak zabránit dalším genocidám v dnešním rozbouřeném světě. Naštěstí se ukazuje, že někteří světoví politici si svoji odpovědnost uvědomují.

Napište nám