Popularizace vědy

Návštěva sedmi vědeckých pracovišť, kde probíhá výzkum ve spolupráci s jinými státy.
Připravil M. Petřík.