Popularizace vědy

O vědeckém oboru, který se zabývá studiem nejvzdálenějších úseků naší historie. Připravil M. Petřík