Završující část monumentálního díla Marcela Prousta Hledání ztraceného času. Francouzsko-italský film.
Hrají: J. Malkovich, C. Deneuveová, E. Béartová, V. Perez, M. Mazzarella. Scénář a režie Raoul Ruiz.

Filmovou adaptaci režiséra Raoula Ruize Čas znovu nalezený můžeme směle označit za dosud nejlepší pokus o převedení Proustova Hledání ztraceného času, tedy samozřejmě jedné z jeho částí, na filmové plátno. Scénárista a režisér v jedné osobě sáhl po završující kapitole tohoto literárního monumentu nazvané Čas znovu nalezený, kde se Proust v četných reminiscencích znovu vrací k celému dílu.

V roce 1913 se v Paříži nenašel žádný nakladatel, který by vydal první díl románu Marcela Prousta (1871 - 1922). Spisovatel ho u Grasseta vydal na vlastní náklad a koncem listopadu 1913 se první díl dostal do prodeje. Postupně nabyl zamýšlený román nových rozměrů a Proust těsně před svou smrtí diktoval další poznámky. Poslední dvě část jeho epopeje, z nichž jedna je právě Čas znovu nalezený, vyšly až po jeho smrti. I když Proustovo Hledání ztraceného času patří mezi základní díla literatury 20. století a je citováno v každé školní učebnici, ve skutečnosti málokdo Prousta četl. Někteří se soustředili jen na závěrečnou kapitolu, která je určitým shrnutím, uzavřením kruhu, celého Proustova díla.

Možná bude pro mnohé Ruizova adaptace jediným setkáním s Hledáním ztraceného času, s Proustovou snahou dobrat se nepomíjivých hodnot v lidském životě, nalézt jeho esenci ve vzpomínkách či v polosnění, vytrhnout určité ukamžiky z neúprosně uplývajícího času. Neměli by si ji nechat ujít.

Raoul Ruiz do svého mistrovského díla obsadil Johna Malkoviche (baron de Charlus), Catherine Deneuveovou (Odette), Emmanuelle Béartovou (Gilberte). Při převodu dialogů vycházela autorka a dramaturgie z překladů Proustova díla do češtiny Jaroslava Zaorálka a především Jiřího Pechara.

Napište nám