Portrét světově uznávaného brněnského rostlinného fyziologa, pedagoga a průkopníka vědecké kinematografie.
Připravila A. Růžičková.

Seznámení s Janem Calábkem (1903-1992) skrze chronologii ukázek z jeho časosběrných snímků a svědectví jeho syna, žáka, střihače a filmové vědkyně na půdorysu gymnaziální hodiny přírodopisu. Calábkovy pohybující se rostliny poskytují nevšední estetický zážitek obrazu pohybu z mikrosvěta rostlinné říše lidským okem jinak nezachytitelným. Tvůrčí přístup Jana Calábka dává příležitost nahlédnout do počátků vědecké fotografie a kinematografie v propojení s popularizací vědy a vzděláváním. Jeho časosběrná metoda natáčení mikro života rostlinné říše získala významné mezinárodní renomé. Odkazuje na provázanost se světovými osobnostmi dějin vědecké kinematografie i přírodních věd. Během tvůrčí filmové práce se Calábkovi dostalo řady významných ocenění jak doma, tak v zahraničí (Německo, Francie, Itálie, USA, Maďarsko, Austrálie, Uruguay) a jeho jméno s datem narození bylo v roce 2003 zapsáno na seznam významných kulturních výročí UNESCO v Paříži.

Napište nám