Jeden z prvních Wisemanových dokumentů z roku 1968. O velké městské střední škole a aktivitách, které souvisí s životem studentů i pedagogů.

Film o velké městské střední škole v New Yorku, který zaznamenává každodenní činnost administrativy, učitelů, rodičů a studentů a metody a postoje, jež formují tuto instituci. Teoretické a morální hodnoty, které tato škola vyznává, se vyjevují v sérii formálních i neformálních setkání studentů, rodičů a učitelů při poradách, celoškolních shromážděních, disciplinárních a pedagogických schůzích, při službách na chodbě, při tělocviku a při školních i mimoškolních aktivitách.

Napište nám