Trilogie Svět podle Kryštofa Kolumba je součástí 21dílného dokumentárního cyklu Neznámá země, který pro Českou televizi již delší dobu připravuje Petr Horký, a jehož část Svět podle Thora Heyerdala se již vysílal.

Celý cyklus Neznámá země je založen na dvou otázkách: Může člověk změnit svět? a Dá se svět změnit za dobu jednoho lidského života? Tyto otázky autoři pokládají kromě Thora Heyerdala i Reinholdu Messnerovi, kosmonautovi Jamesu Lovellovi, A. C. Clarkovi a dalším osobnostem.

Cyklus Neznámá země ale představí i ty, kdo v minulosti podstatně ovlivnili pohled na svět, např. příběh Charlese Darwina, který byl také velký cestovatel a na Galapagách začal psát svou teorii evoluce.

Uvědomili jsme si, že v projektu nesmí chybět dobývání vesmíru. Proto bylo pro nás tak důležité setkání se sirem A. C. Clarkem, který předjímal lety na Měsíc už ve čtyřicátých letech, stejně jako myšlenku družicové komunikace, což mnozí považovali za nesmysl. Spousta jeho teorií - nesmyslů - se splnila. Troufl bych si říci, že je to novodobý Jules Verne. Důležité je pro nás i setkávání s kosmonauty. Vážím si setkání s Vladimírem Remkem, který tu není doceněn, s Jamesem Lovellem, kapitánem z Appola 13. Letos plánujeme natáčení s kosmonauty Cernerem, Blahou a Gubarevem. Pracujeme na tom, abychom se dostali do Houstonu a do Hvězdného městečka,“ upřesňuje plány Petr Horký.