Z Galapág se přesuneme do Mongolska za koněm Převalského, jehož populace málem doplatila na z hlediska darwinismu přirozenou rozpínavost lidského rodu (2002). Připravil P. Horký

Všichni živočichové světa – včetně člověka – mají kromě jiného společné i to, že ve svém veškerém konání jsou vedeni především zřetelem na vlastní prospěch. Takže například z hlediska dnes tolik aktuální ekologie lze s jen malou nadsázkou říci, že mnoho lidí nedevastuje přírodu vlastně jen proto, že k tomu nemá příležitost. Kdyby byli postaveni před volbu mezi vlastním prospěchem a poškozením kousku přírody, zvolí v naprosté většině svůj zisk a poruší jakákoliv stanovená pravidla. Živí tvorové Země zkrátka neumějí uvědoměle šetřit s tím, co jim příroda nabízí. Veškerá populace tedy roste do té doby, dokud přírodní zdroje stačí. Potom se dostaví problémy, protože příroda sama spustí kontrolní mechanizmy a „přijme opatření“. Už teď se vyvíjejí nějací „ropáci“, kterým nevadí kysličník uhelnatý ani nepoživatelná voda. Jejich čas přijde po nás, lidech…

Stopáž18 minut
Rok výroby 2002
 ST 4:3